Βρέθηκαν 7 καθηγητές, 1 σελίδα.


Αναπηρίες

Προσωπικός Γυμναστής για ΑμεΑ

  Έως 25 ευρώ Στείλτε μήνυμα


Ιδιαίτερα μαθήματα Πιάνου

  Έως 25 ευρώ Στείλτε μήνυμα


Λογοθεραπεύτρια

  Έως 25 ευρώ Στείλτε μήνυμα


Γυμναστής ΑμεΑ

  Έως 20 ευρώ Στείλτε μήνυμα


Καθηγήτρια φυσικής αγωγής

  Έως 20 ευρώ Στείλτε μήνυμα


Έμπειρη καθηγήτρια φυσικής αγωγής

  Έως 15 ευρώ Στείλτε μήνυμα


Παράλληλη Στήριξη και Ιδιαίτερα Μαθήματα

  Έως 15 ευρώ Στείλτε μήνυμα