Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα, 1 σελίδα.


Ψυχολόγος - Ιδιαίτερα μαθήματα

Θεσσαλονίκη

02/05/2013 1:03 πμ.


 Μαθητές Δημοτικού   |    Εμπειρία 1 έτους   |    Προσαρμόσιμη


Ψυχολόγος του ΑΠΘ, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα με παροχή πλούσιου διδακτικού υλικού σε μαθητές δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία και ΔΕΠΥ. Αναλαμβάνεται η καθημερινή μελέτη, η οργάνωση καθώς και η ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και γονέων. Συχνή επικοινωνία με τους γονείς για την ενημέρωση της προόδου του παιδιού. Οι μαθητές υποστηρίζονται και με εναλλακτικές δραστηριότητες, ψυχοκινητική υποστήριξη και θεατρικό παιχνίδι.