Βιβή Γιακουμάκη

27 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικών Μαθημάτων

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2010: Απολυτήριο 1ου Ενιαίου Λυκείου Χαλανδρίου.

2010-2015: Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας με ειδίκευση στη Γλωσσολογία, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2015: Πιστοποίηση διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας από το πρόγραμμα “Διαδρομές στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένη γλώσσα”, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη.

2015: Πιστοποιητικό “Effective Teaching, Certificate Program”, από το Πανεπιστήμιο του York, Τμήμα Παιδαγωγικών, Τορόντο, Οντάριο, Καναδάς.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2010-σήμερα: Παράδοση ιδιαίτερων φιλολογικών μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και εξ' αποστάσεως μαθημάτων Ελληνικών σε ξένους.

2015-2016: Διδασκαλία ελληνικής γλώσσας στα σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο στον Καναδά (Γ΄ Λυκείου, Α΄ Γυμνασίου, Δ΄ Δημοτικού) και προετοιμασία υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης Ελληνομάθειας.

2014: Πρακτική άσκηση σε πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια της Αθήνας στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  3002

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  380

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ