Βίκυ Βογοπούλου

39 Ετών

Ιδιαίτερα Αγγλικών

Εθνικό και Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


1997-2003: Φοίτηση στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

1995-2017: Παρακολούθηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων:

- English Language at Advanced Level in Oxford (1995).

- EFL Methodology Update Course: First Days of Class and Class Management, Using and Preparing visuals, Creative Grammar Practice and Drilling, Coursebook Adaptation, The Four-Stages Workshop, Reading and our Learners, Writing is fun, Developing Listening Skills.

- Introduction Course in Translation from English to Greek, HAU (2002).

- Μουσικοκινητική Αγωγή-Σύστημα Orff, To Πολύτεχνο (2014).

- Αποτελεσματική Διάγνωση και Παρέμβαση στις Μαθησιακές Δυσκολίες, Psychopedia (2017).

Πτυχία Ξένων Γλωσσών: Aγγλικά: Certificate of Proficiency in English, Γαλλικά: Superieur 2.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2002: Ευρωγνώση Γλυφάδας.

2003: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μούτσου.

2003: Ευρωγνώση Βούλας.

2004-2016: Ευρωγνώση Βάρκιζας.

2003-2015: Παιδικός Σταθμός Παιδικά Όνειρα.

2016-2017: Κάπα Studies Γλυφάδα.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  11513

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  1054

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ