Βασιλική Κονδύλη

37 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθήματα Αγγλικά

Leicester University  Επιτυχόντες (PDF)   Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- BA in Language Studies and TEFL.

- MSc in Marketing.

- Certificate of Proficiency in English (CPE).

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών (TEFL) σε παιδιά και ενήλικες (Σεπτέμβριος 2006-μέχρι τώρα). Οι κύριες αρμοδιότητες αυτού του ρόλου συμπεριλαμβάνουν την διδασκαλία των τεσσάρων δεξιοτήτων της Αγγλικής Γλώσσας: writing, speaking, listening, reading, δίνοντας μεγάλη προσοχή στην Αγγλική Γραμματική, Σύνταξη και Προφορά.

- Επιπλέον, είμαι υπεύθυνη για την προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις των πανεπιστημίων Cambridge και Michigan όπως IELTS, CPE, ECCE, TOEIC, ECPE, LRN, TOEFL κλπ.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  32269

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  1530

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ