Θοδωρής Γιούρας

35 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθήματα Οικονομικών

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2001-2005: Πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

2006-2008: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

  Επαγγελματική Εμπειρία


2004 έως σήμερα: Ιδιωτικός υπάλληλος σε ιδιωτική εταιρεία του χρηματοπιστωτικού τομέα.

2010 έως σήμερα: Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε φοιτητές.

2010 έως σήμερα: Ανάληψη εκπόνησης εργασιών ή αρωγή σε φοιτητές για εργασίες (διπλωματικές και μη).

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  5175

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  547

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ