Παύλος Πασιπουλαρίδης

47 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθηματικών σε Φοιτητές

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- Πτυχίο (1996): Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, Ηλεκτρονικά και Τηλεπικοινωνίες, ΕΜΠ, Βαθμός 8.35/10.

- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (2000): Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές, Σχολή ΕΜΦΕ του ΕΜΠ, Βαθμός 9.36/10.

- Διδακτορικό (2003): Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών, Σχολή ΕΜΦΕ του ΕΜΠ.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2010 έως σήμερα: Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε φοιτητές ΣΕΜΦΕ, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς (ΕΜΠ), Φυσικό, Μαθηματικό, Χημικό, Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες (ΕΚΠΑ).

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  6536

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  496

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ