Πάρης Δημητρίου

49 Ετών

Πανεπιστημιακά Μαθήματα Πληροφορικής

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- Μηχανικός πληροφορικής με μεταπτυχιακό στα δίκτυα και τηλεπικοινωνίες.

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Στέλεχος εταιρίας πληροφορικής.

- Καθηγητής σε ΙΕΚ, σχολές πληροφορικής, πανεπιστημιακά φροντιστήρια.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  38997

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  1839

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ