Παναγιώτης Τσολακίδης

36 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Οικονομικών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


1998-2002: Πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

2004-2006: Μεταπτυχιακός τίτλος στην Πληροφορική και τη Διοίκηση, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

2012-σήμερα: Υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

  Επαγγελματική Εμπειρία


Από το 2004 έως σήμερα:

- Φοιτητικά μαθήματα σε φροντιστήρια και εκπαιδευτικούς οργανισμούς στη Θεσσαλονίκη.

- Ιδιαίτερα μαθήματα σε φοιτητές οικονομικών σχολών.

- Επιμόρφωση ενηλίκων.

- Σεμινάρια ΕΣΔΔ (Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης) και προετοιμασία υποψηφίων ΑΣΕΠ.

- Πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες για ΕΑΠ, ΑΠΚΥ και τα περισσότερα ΑΕΙ και ΤΕΙ (Οικονομικές Σχολές).

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  11273

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  746

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ