Μαρία Φτυλάκη

28 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα φιλολογικών μαθημάτων

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2010-2015: Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Κατεύθυνση Κλασική.

2015-2018: Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας: Μεταπτυχιακό πάνω σε Θεωρία-Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, Κατεύθυνση: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2010-σήμερα: Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου-λυκείου, καθώς και σε ενήλικες.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  17194

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  1404

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ