Γεώργιος Παναγιώτου

37 Ετών

IB Economics - IB Business and Management

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


1999-2002: Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

2003-2005: Master in Business Administration (M.B.A.), Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

2008-2014: Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2003-2005: Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (N.A.T.) - Αντικείμενο: Κατάρτιση ισολογισμών του Ν.Α.Τ. και των λοιπών τρίτων λειτουργούντων σε αυτό φορέων.

2010-σήμερα: Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων του προγράμματος IB.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  8225

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  493

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ