Γεωργία Αθανασίου

39 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικών Μαθημάτων

Πανεπιστήμιο Κρήτης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


1997-2002: Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

2002-2006: Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2000-σήμερα: Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  13495

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  650

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ