Γεωργία Αθανασίου

40 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικών

Πανεπιστήμιο Κρήτης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2002: Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

2006: Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Παράδοση μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

- 18ετής διδακτική εμπειρία σε κεντρικά φροντιστήρια των Αθηνών.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  137

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  32

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ