Ευφροσύνη Μπακάλη

46 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικά Μαθήματα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


1991-1995: Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

2008-2011: Εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Εθνικό Ίδρυμα Κωφών.

2006-2007: Ετήσιο μεταπτυχιακό σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή (400 ωρών), Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

2006-2007: Πρόγραμμα εκμάθησης γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille, Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ).

  Επαγγελματική Εμπειρία


1995-σήμερα: Παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

2008-2011: Ωρομίσθια σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) και πρόσθετη διδακτική στήριξη.

1999-2007: Παράδοση φιλολογικών μαθημάτων σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  8046

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  477

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ