Ελπίδα Σέρβου

31 Ετών

Ειδικός Παιδαγωγός - Φιλόλογος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2003-2008: Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2012-2013: BTEC Advanced Professional Diploma in Learning Difficulties and Behaviour Problems, Athenian College.

2013-2014: MA Special Education Needs, Metropolitan College.

2016-2017: Παρακολούθηση των παρακάτω επιμορφωτικών σεμιναρίων και απόκτηση των αντίστοιχων πιστοποιητικών εξειδίκευσης:

- Απόκτηση πιστοποιητικού εξειδίκευσης στη Διδασκαλία της Φωνολογικής Επίγνωσης, Rocket Lexia, (2017).

- Απόκτηση πιστοποιητικού εξειδίκευσης στη Δυσαριθμησία, Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου, (2016).

- Απόκτηση πιστοποιητικού με αντικείμενο: Γλώσσα και Μάθηση: Αξιολόγηση και παρέμβαση, Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας, Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας (2016).

- Απόκτηση πιστοποιητικού με αντικείμενο: Web 2.0 Εργαλεία για την εκπαίδευση, ΕΚΠΑ, (2016).

- Ειδίκευση στο Ariston Test: Ψυχομετρικό εργαλείο επαγγελματικού προσανατολισμού (2017).

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Ειδική παιδαγωγός σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Περιγραφή: Εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (2013-σήμερα).

- Παράλληλη στήριξη σε μαθητή Α΄ Δημοτικού (2017).

- Αμφιαράος Παιδί και Οικογένεια, Ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίες (2014-σήμερα).

- Ανθρώπων Βήματα, Κέντρο Συμβουλευτικής (2016-σήμερα).

- Ταξίδι στην Ανάπτυξη, Κέντρο Λογοθεραπείας (2016-2017).

- Πρότυπο Κέντρο Μάθησης Λόγου και Συμβουλευτικής (2016).

- Special English, Ειδική Εκπαίδευση στην Αγγλική γλώσσα (2014-2015).

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  7631

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  490

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ