Έλενα Νατιώτη

42 Ετών

Φιλολογικά Μαθήματα

Πανεπιστήμιο Κρήτης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2000: Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2001 έως σήμερα: Παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων και φροντιστηριακά μαθήματα.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  8485

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  556

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ