Διονυσία Βατσάκη

29 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικά

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2006-2010: Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

2016-Σήμερα: Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2008-Σήμερα: Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  14721

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  734

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ