Δημήτρης Παπαπανάγου

37 Ετών

Ιδιαίτερα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Καθηγητής πληροφορικής με επαγγελματική εμπειρία σε εταιρείες πληροφορικής.

- Δεκαετής εμπειρία σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ιδιαίτερα μαθήματα.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  10540

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  587

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ