Δήμητρα Πολυμέρη

45 Ετών

Αγγλικά - Ιταλικά - Ισπανικά

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- Πτυχίο από το Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας, ΑΠΘ.

- Πτυχίο από το Τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας, ΑΠΘ.

  Επαγγελματική Εμπειρία


Διδασκαλία σε φροντιστήρια και παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  47238

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  1594

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ