Αναστάσιος Γαβράς

39 Ετών

Μαθηματικά για IB - A Levels - IGCSE - SAT

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2003: Πτυχίο Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

2005: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) στη «Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών (με υποτροφία ΙΚΥ).

2015-2017: Σεμινάρια κατάρτισης στα "Digital Humanities" του Πανεπιστημίου της Λειψίας, Γερμανία.

2018-2019: Επίσημες επαγγελματικές πιστοποιήσεις διδασκαλίας IB Mathematics SL & HL από τον International Baccalaureate Organization (IBO).

2019: Επίσημη επαγγελματική επιμόρφωση στα International A-Levels από τον αρμόδιο διεθνή οργανισμό Pearson Edexcel.

2019: Σεμινάριο κατάρτισης στην εκπαιδευτική αξιολόγηση του Πανεπιστημίου του Cambridge.

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Ιδρυτής και διευθυντής εξειδικευμένου κέντρου μαθηματικών σπουδών στο Μαρούσι από το 2007.

- Παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου από το 1999.

- Προετοιμασία μαθητών Λυκείου για σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού από το 2010.

- Παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων (private tutoring) σε υποψηφίους IB Diploma, A-Levels, IGCSE, SAT και ACT από το 2010.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  33602

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  1590

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ