Αναστασία Παναγοπούλου

24 Ετών

Ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2011-2015: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2011-σήμερα: Ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  43216

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  1680

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ