Αναστασία Αμαραντίδου

32 Ετών

Ιδιαίτερα στα Αγγλικά

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2011).

- Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικών με την διδακτική της Αγγλικής γλώσσας.

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Εργασία ως καθηγήτρια αγγλικών σε φροντιστήριο της Θεσσαλονίκης.

- Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων αγγλικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα και τις ηλικιακές ομάδες (2012-σήμερα).

- Δημιουργική απασχόληση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας για την εκμάθηση αγγλικών (2014-σήμερα).

- Μετάφραση γενικών κειμένων και εργασιών (2014-σήμερα).

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  3002

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  520

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ