Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα, 1 σελίδα.


Χημικός-Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Θεσσαλονίκη

14/01/2013 2:27 πμ.


 Φοιτητές   |    Εμπειρία 3 ετών   |    Προσαρμόσιμη


Χημικός κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα χημείας πανεπιστημιακού επιπέδου και παράλληλα αναλαμβάνει εργασίες. Οργανική, ανόργανη, βιοχημεία, αναλυτική και χημεία τροφίμων. Δυνατότητα μαθημάτων σε γκρουπ. Τιμές Προσιτές.