Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα, 1 σελίδα.Ιδιαίτερα Μαθήματα Λογιστικής

Αθήνα , Βόρεια Προάστια , Νότια Προάστια , Αττική

23/03/2017 9:17 πμ.


 Φοιτητές   |    Εμπειρία άνω των 20 ετών   |    Προσαρμόσιμη


Καθηγητής με μεγάλη εμπειρία, μεταδοτικότητα και μέθοδο, παραδίδει, στον χώρο σας ή μέσω Skype, ιδιαίτερα ή σε γκρουπ, μαθήματα Λογιστικής Ι, Λογιστικής ΙΙ, Κόστους, Ελεγκτικής, Φορολογικής Λογιστικής και Λογιστικών Προτύπων (IAS και ΕΛΠ) σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ (περιλαμβανομένων και σχολών επαρχιακών πόλεων), Ξένων Πανεπιστημίων, Κολεγίων. Υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Ειδική υποστήριξη σε φοιτητές, μεταπτυχιακούς ΕΑΠ Λευκωσίας. Επίσης, παραδίδονται μαθήματα Εφαρμοσμένης Λογιστικής σε ενδιαφερόμενους καθώς και σε Στελέχη που επιθυμούν να αποκτήσουν ισχυρή λογιστική και ελεγκτική σκέψη. Ο έγκαιρος προγραμματισμός, βοηθά στην διαθεσιμότητά μου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η συνεργασία.