Βρέθηκαν 3 αποτελέσματα, 1 σελίδα.Ιδιαίτερα Γερμανικών και Αγγλικών

Θεσσαλονίκη , Χαριλάου

14/09/2019 8:56 μμ.


 Όλα τα Επίπεδα   |    Εμπειρία άνω των 20 ετών   |    Προσαρμόσιμη


Ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικών και Αγγλικών, από καθηγήτρια με 25 χρόνια διδακτικής εμπειρίας. Δίνεται έμφαση στη σωστή και ολοκληρωμένη εκμάθηση της επιλεγμένης γλώσσας με απώτερο στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του σπουδαστή. Το μάθημα εμπλουτίζεται με δραστηριότητες, σκετς και online ασκήσεις στο computer. Με αυτό τον τρόπο η μάθηση διεξάγεται εύκολα και ευχάριστα. Υπεύθυνη προετοιμασία για όλες τις πιστοποιήσεις.

Life Coaching

Αθήνα , Αττική

18/05/2017 12:49 μμ.


 Όλα τα Επίπεδα   |    Εμπειρία 5 έως 10 ετών   |    Προσαρμόσιμη


Ένας βασικός παράγοντας για την επιτυχία του life coaching, εκτός από τη σωστή εφαρμογή της coaching μεθοδολογίας αποτελεί η σχέση εμπιστοσύνης και η χημεία που αναπτύσσεται μεταξύ του συνεργαζόμενου και του life coach. Σας προσκαλώ σε μία δωρεάν συνάντηση γνωριμίας, ώστε να γνωρίσετε τις λεπτομέρειες του life coaching από κοντά. Στόχος μου είναι η ψυχική ολοκλήρωση, η προσωπική ανάπτυξη, η πνευματική εξέλιξη, η ψυχική ωρίμανση και η αυτογνωσία του κάθε ατόμου.

ThetaHealing - Reiki ​

Κηφισιά

20/10/2018 8:06 πμ.


 Όλα τα Επίπεδα   |    Εμπειρία 10 έως 15 ετών   |    Προσαρμόσιμη


Με έμφαση στη προσωπική μου ανάπτυξη, στην αυτεπίγνωση και την αυτογνωσία, εκπαιδεύτηκα στη τεχνική του Thetahealing από το Institute of Knowledge, στο Life Coaching από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχω πιστοποιηθεί ως Master Reiki και έχω παρακολουθήσει μαθήματα Υπνοθεραπείας και εσωτερισμού της Σχολής Αειζωίας. Τα μαθήματα αποσκοπούν στο να εν-θυμηθείτε την εσωτερική σας γνώση-σοφία και να αναδημιουργήσετε κυριολεκτικά τη ζωή σας, μέσω της εστιασμένης σκέψης και της παρατήρησης.