Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα, 1 σελίδα.


Ιδιαίτερα Μαθήματα Νομικής

Θεσσαλονίκη

08/06/2014 3:38 μμ.


 Φοιτητές   |    Εμπειρία 5 έως 10 ετών   |    Προσαρμόσιμη


Νομική, διδασκαλία νομικών μαθημάτων και νομικά μαθήματα. Δικηγόρος με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία προπτυχιακών φοιτητών της νομικής σχολής και φροντιστηριακή πείρα, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, με ειδίκευση στο αστικό, δικονομικό και εργατικό δίκαιο από τη νομική σχολή του ΑΠΘ, αποφοιτήσας με άριστα, αναλαμβάνει τη διδασκαλία και προετοιμασία για τις εξετάσεις, φοιτητών προπτυχιακού επιπέδου.