Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα, 1 σελίδα.


Ειδική Παιδαγωγός

Λαμία

30/12/2018 3 μμ.


 Όλα τα Επίπεδα   |    Εμπειρία 5 έως 10 ετών   |    Προσαρμόσιμη


Ειδική Παιδαγωγός με Msc στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία με πολυετή εμπειρία, αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την επίβλεψη εξατομικευμένων προγραμμάτων Παρέμβασης και Μελέτης για παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου με μαθησιακές δυσκολίες ή που επιθυμούν αύξηση της σχολικής τους επίδοσης. Παρέχονται οι εξής Ψυχοπαιδαγωγικές Υπηρεσίες: Διαχείριση άγχους και σχολικής αποτυχίας, Συμβουλευτική παιδιών και γονέων, Μέθοδοι Βελτίωσης Γνωστικών Λειτουργιών (Μνήμη, Προσοχή, Μάθηση, Γλώσσα), Συναισθηματική Ενδυνάμωση, Ψυχολογική Υποστήριξη και Προετοιμασία Εξετάσεων, Προγράμματα Παρέμβασης για ΔΕΠ-Υ, ΔΑΔ.

Life Coaching

Αθήνα , Αττική

18/05/2017 1:11 μμ.


 Όλα τα Επίπεδα   |    Εμπειρία 5 έως 10 ετών   |    Προσαρμόσιμη


Το life coaching είναι coaching το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους που αποσκοπούν στην επίτευξη τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών στόχων της καθημερινής ζωής. Εσωτερικοί στόχοι είναι αυτοί που σχετίζονται άμεσα με την ψυχή και το πνεύμα του ατόμου όπως αυτογνωσία, ψυχική ολοκλήρωση, ψυχική ωρίμανση, διαχείριση άγχους, πνευματική εξέλιξη, ενώ εξωτερικοί στόχοι είναι οι σωστές επιλογές και η επιτυχία σε σπουδές, εργασία, καριέρα, επιχειρήσεις, η αύξηση και βελτιστοποίηση της δημιουργικότητας, η ορθή διαχείριση των οικονομικών και άλλα. Σας προσκαλώ σε μία συνάντηση γνωριμίας, ώστε να γνωρίσετε τις λεπτομέρειες του life coaching από κοντά.