Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα, 1 σελίδα.


Υποστήριξη σε πτυχιακές εργασίες

Αθήνα , Αττική

26/05/2015 12:03 μμ.


 Φοιτητές   |    Εμπειρία 5 έως 10 ετών   |    Προσαρμόσιμη


Εκπονούνται υπεύθυνα μελέτες και γνωμοδοτήσεις επί διαφόρων ζητημάτων επιστημονικών τομέων και θεμάτων, αναλύσεις επιστημονικών θεωριών, κατευθύνσεις βιβλιογραφίας, υποστήριξη για συγγραφή προς πτυχιακές, διπλωματικές, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές. Επίσης, αναλαμβάνονται εργασίες θεωρητικών τομέων του ΕΑΠ με συνέπεια, άριστη ποιότητα και αξιοπιστία στους χρόνους παράδοσης.

Πτυχιακές εργασίες

Αθήνα , Λάρισα , Θεσσαλονίκη , Βόλος , Πάτρα

14/09/2012 6:01 μμ.


 Όλα τα Επίπεδα   |    Εμπειρία 5 έως 10 ετών   |    Προσαρμόσιμη


Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και εγγυημένα την εκπόνηση εργασιών και πτυχιακών των τμημάτων γεωπονίας, κτηνιατρικής, θετικών επιστημών, επιστημών υγείας, σχολών ΤΕΙ, ιατρικών εργαστηρίων, νοσηλευτικής, αισθητικής, διατροφής και διαιτολογίας, τεχνολογίας τροφίμων, φυτικής παραγωγής, ζωϊκής παραγωγής, αγροτικής ανάπτυξης, δασοπονίας, μηχανικής βιοσυστημάτων και μηχανολογίας. Για περισσότερες ειδικότητες επικοινωνήστε μαζί μας. Από μικρές εργασίες για ένα μάθημα μέχρι πτυχιακές, διπλωματικές και διατριβές. Τιμές προσιτές και φοιτητικές.