Γιάννης Τζαμαλής

Γιάννης Τζαμαλής

26 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικά Μαθήματα


Πανεπιστήμιο Πατρών


Λεπενού Αγρινίου

6977028731

yannistzamalis7@gmail.com

Γιάννης Τζαμαλής

Facebook Σελίδα


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)114

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

8

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ