Γιάννης Τεβεκίδης

Γιάννης Τεβεκίδης

29 Ετών

Ιδιαίτερα 3D - 3DS Max - Unity 3D


Iόνιο Πανεπιστήμιο


Αγία Παρασκευή

6980493313

Mescriptor@gmail.com

Yannis Tevekidis


Προσωπική Σελίδα


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)1798

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

75

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ