Σταυρούλα Σαρλά

Σταυρούλα Σαρλά

42 Ετών

Μαθήματα Αγγλικών μέσω Διαδικτύου


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Αγία Βαρβάρα

6973392681

stavroulamath@yahoo.com


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ1823

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

51

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ