Σπύρος Παζιώτης

Σπύρος Παζιώτης

37 Ετών

Φωνητική - Θεωρία Μουσικής


Ωδείο Αθηνά


Αθήνα

6947832400

maestrosspy@yahoo.gr

Σπύρος Παζιώτης


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ939

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

30

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ