Σωτήρης Μπέφας

Σωτήρης Μπέφας

35 Ετών

ΑΟΘ - Μικροοοικονομία - Μακροοικονομία - ΔΕΟ 13


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Θεσσαλονίκη

6986250387

sotbef@gmail.com

sotbef


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)3378

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

148

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ