Σοφία Παπαναστασίου

Σοφία Παπαναστασίου

37 Ετών

Καθηγήτρια Πιάνου και Θεωρητικών


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Θεσσαλονίκη

6986701909

sophiepapanastasiou@yahoo.gr


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)219

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

6

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ