Σοφία Χρηστίδη

Σοφία Χρηστίδη

23 Ετών

Ιδιαίτερα Αγγλικών και Γερμανικών


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Αθήνα

6982789327

sofia.christidi@gmail.com

Sofia Christidi

Facebook Σελίδα

LinkedIn Προφίλ


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ4188

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

303

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ