Δάφνη Πανοπούλου

Δάφνη Πανοπούλου

58 Ετών

Επεξεργασία Κειμένων στα Αγγλικά


(10.0)

από 1 αξιολόγηση


University of Massachusetts


Κηφισιά

6957202078

daphpan@gmail.com

daphpan

Facebook Σελίδα

LinkedIn Προφίλ


Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)3356

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

69

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Personal PortfolioBachelor of Arts
Master of Arts
Professional Certificate
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ