Παναγιώτα Κοκκινάκη

Παναγιώτα Κοκκινάκη

29 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθήματα Δημοτικού - Μελέτη


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης


Τρίκαλα

6984389231

panagiota.19_kok@hotmail.com

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ1786

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

73

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ