Νικόλαος Παπούλιας

Νικόλαος Παπούλιας

45 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθήματα Γερμανικών


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Αθήνα

6976085964

nikolaos.papoulias@gmail.com

Facebook Σελίδα


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ1210

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

36

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ