Νικόλαος Μέρμηγκας

Νικόλαος Μέρμηγκας

26 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθηματικών


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Θεσσαλονίκη

6979540953

nick_merm@yahoo.gr


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ702

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

47

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ