Νικόλαος Κουτσιούκος

Νικόλαος Κουτσιούκος

29 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Οικονομικών


Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Μελίσσια

6986255807

nikolaos.koutsioukos@gmail.com

zzzzeeeed


Προσωπική Σελίδα


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)2334

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

146

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ