Νίκη Μπεμπλιδάκη

Νίκη Μπεμπλιδάκη

26 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών


Πανεπιστήμιο Κρήτης


Αθήνα

6936092194

nikibeblidaki@gmail.com


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ3382

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

112

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ