Ματίνα Μπέρου

Ματίνα Μπέρου

29 Ετών

Ιδιαίτερα Φυσικής


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Αθήνα

6939062935

gr.berou@gmail.com

Matina Berou


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)1213

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

143

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ