Μάριος Κονδύλης

Μάριος Κονδύλης

28 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικών Μαθημάτων


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Αθήνα

6971572517

mkondylis7@yahoo.gr

Μάριος Κ.


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)1065

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

175

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ