Μαριάννα Γιαννούτσου

Μαριάννα Γιαννούτσου

23 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικά Μαθήματα


Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου


Ηλιούπολη

6988575542

giannoutsoumarianna@gmail.com

marianna yannoutsou

Facebook Σελίδα


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ2339

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

277

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ