Μαρία Καραγιώργου

Μαρία Καραγιώργου

23 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικών Μαθημάτων


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Βύρωνας

6942078548

mkaragiorgou60@gmail.com

mkaragiorgou60@gmail.com


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ1798

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

154

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ