Μαρία-Ιωάννα Κατερέλου

Μαρία-Ιωάννα Κατερέλου

23 Ετών

Μελέτη Δημοτικού και Γυμνασίου


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Αθήνα

6906192654

mariekater2@gmail.com


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ1797

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

122

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ