Μαρία Αποστολάκη

Μαρία Αποστολάκη

36 Ετών

Ιδιαίτερα σε Μαθητές Δημοτικού


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Αθήνα

6988393365

apostolomari@gmail.com


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)878

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

70

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ