Κωνσταντίνος Σαρανταρίδης

Κωνσταντίνος Σαρανταρίδης

21 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Γλυφάδα

6942588009

konstamc6@gmail.com


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ1010

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

248

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ