Κωνσταντίνα Κουσαρή

Κωνσταντίνα Κουσαρή

25 Ετών

Autodesk AutoCAD - Photoshop


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Αθήνα

6942240180

kkousari@yahoo.gr

kkousari

Facebook Σελίδα

LinkedIn Προφίλ


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ3398

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

131

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ