Κωνστάντια Μανούσου

Κωνστάντια Μανούσου

27 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθηματικών σε Φοιτητές


Πανεπιστήμιο Κρήτης


Θεσσαλονίκη

6947938100

konstantiaki.1991@gmail.com

konstantia_1089


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)2565

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

215

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ