Κατερίνα Μουτάφη

Κατερίνα Μουτάφη

26 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Δήμος Θερμαϊκού

6986618422

kathryn_991@hotmail.com


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ845

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

101

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ